logo

výstavy

16.11.2015- 11. 1.2016 Dotek múzy obrazy
24.11.2014- 4. 1.2015 Pětice výtvarníků obrazy, autorské tisky a fotografie
8.12.2013- 5. 1.2014 Vánoční výstava obrazy
17.11.2013- 8.12.2013 SVĚTLANA ®ALMÁNKOVÁ obrazy
25.11.2012-6. 1.2013 D. DUDOVÁ, H. MÜNSTEROVÁ, I. PAVLI©OVÁ, V. TVRDÁ obrazy
28.10.2012-24.11.2012 MIROSLAV MALINA a MICHAL MALINA obrazy a světelné objekty
24.10.2012-3.12.2011 MICHAL HALVA obrazy
25.10.2010-6.12.2010 JARMILA LORENCOVÁ obrazy
12.12.2012-24.12.2007 FRANTI©EK JUREK obrazy
5.10.2012-19.10.2007 IVANA PAVLI©OVÁ obrazy
5.12.2012-23.12.2006 JAROSLAVA FI©EROVÁ obrazy
5.12.2012-23.12.2006 JAROSLAV HOMOLA keramika
27.10.2006-15.11.2006 JAN ČERNÝ obrazy
31. 5. 2006-9. 6.2006 JOSEF LAPČÍK keramika
25. 4.2006-20. 5.2006 ZDENĚK FRÝZ obrazy
21. 3.2006-1. 4.2006 JOSEF VALČÍK a MAGDA VALČÍKOVÁ obrazy
14. 2.2006-28. 2.2006 JIŘÍ VÁP obrazy
23.11.2005-8.12.2005 MARO© CHURY umělecké reprodukce
22.11.2005-3.12.2005 TOMÁ© KUBÍČEK keramika
29.10.2005-7.11.2005 MIROSLAV MALINA obrazy
18.10.2005-25.10.2005 FRANTI©EK MAKE© autorské tisky
19. 4.2005-14. 5.2005 ONDŘEJ ®AMPACH sklo
22. 2.2005-12. 3.2005 JAN ČERNÝ obrazy
22. 2.2005-24. 3.2005 VÍTĚZSLAV ODSTRČIL dřevěné plastiky
2005   MICHAL HALVA obrazy
2004   ZUZANA GAVLASOVÁ keramika
  IVANA HOLÉCIOVÁ keramika
  MIROSLAV GÖTTLICH obrazy
  JITKA VAHALÍKOVÁ sklo
2003   BARBORA BENDOVÁ keramika
  MIROSLAV MALINA obrazy
  VLASTA VOBORNÍKOVÁ sklo
2002   JAN HLADKÝ obrazy
  BORIS JIRKŮ obrazy
  MARO© CHURY obrazy
  TOMÁ© KUBÍČEK keramika
  MICHAL HALVA obrazy
2001   STANISLAV ®AMPACH sklo
  ANE®KA LUTONSKÁ vizovické pečivo
  B.BOČEK fotografie
  FRANTI©EK KVĚTOŇ obrazy
  LENA historické sklo
  ILJA HARTINGER obrazy
  HANA EXNAROVÁ keramika
2000   MICHAL WUNDERLICH umělecké kovářství
  JAROSLAVA FI©EROVÁ obrazy
  40 autorů obrazy, keramika, dřevěné plastiky